Riverdance Shea's Buffalo
Feb 24 Wed, 2:00 pm Feb 25 Thu, 2:00 pm Feb 26 Fri, 2:00 pm Feb 27 Sat, 2:00 pm Feb 28 Sun, 2:00 pm Mar 1 Mon, 2:00 pm Mar 2 Tue, 2:00 pm Mar 3 Wed, 2:00 pm Mar 4 Thu, 2:00 pm Mar 5 Fri, 2:00 pm Mar 6 Sat, 2:00 pm Mar 7 Sun, 2:00 pm Mar 8 Mon, 2:00 pm Mar 9 Tue, 2:00 pm Mar 10 Wed, 2:00 pm Mar 11 Thu, 2:00 pm Mar 12 Fri, 2:00 pm Mar 13 Sat, 2:00 pm Mar 14 Sun, 2:00 pm Mar 15 Mon, 2:00 pm Mar 16 Tue, 2:00 pm Mar 17 Wed, 2:00 pm Mar 18 Thu, 2:00 pm Mar 19 Fri, 2:00 pm Mar 20 Sat, 2:00 pm Mar 21 Sun, 2:00 pm Mar 22 Mon, 2:00 pm Mar 23 Tue, 2:00 pm Mar 24 Wed, 2:00 pm Mar 25 Thu, 2:00 pm Mar 26 Fri, 2:00 pm Mar 27 Sat, 2:00 pm Mar 28 Sun, 2:00 pm Mar 29 Mon, 2:00 pm Mar 30 Tue, 2:00 pm Mar 31 Wed, 2:00 pm Apr 1 Thu, 2:00 pm Apr 2 Fri, 2:00 pm Apr 3 Sat, 2:00 pm Apr 4 Sun, 2:00 pm Apr 5 Mon, 2:00 pm Apr 6 Tue, 2:00 pm Apr 7 Wed, 2:00 pm Apr 8 Thu, 2:00 pm Apr 9 Fri, 2:00 pm Apr 10 Sat, 2:00 pm Apr 11 Sun, 2:00 pm Apr 12 Mon, 2:00 pm Apr 13 Tue, 2:00 pm Apr 14 Wed, 2:00 pm Apr 15 Thu, 2:00 pm Apr 16 Fri, 2:00 pm Apr 17 Sat, 2:00 pm Apr 18 Sun, 2:00 pm Apr 19 Mon, 2:00 pm Apr 20 Tue, 2:00 pm Apr 21 Wed, 2:00 pm Apr 22 Thu, 2:00 pm Apr 23 Fri, 2:00 pm Apr 24 Sat, 2:00 pm Apr 25 Sun, 2:00 pm Apr 26 Mon, 2:00 pm Apr 27 Tue, 2:00 pm Apr 28 Wed, 2:00 pm Apr 29 Thu, 2:00 pm Apr 30 Fri, 2:00 pm May 1 Sat, 2:00 pm May 2 Sun, 2:00 pm May 3 Mon, 2:00 pm May 4 Tue, 2:00 pm May 5 Wed, 2:00 pm May 6 Thu, 2:00 pm May 7 Fri, 2:00 pm May 8 Sat, 2:00 pm May 9 Sun, 2:00 pm May 10 Mon, 2:00 pm May 11 Tue, 2:00 pm May 12 Wed, 2:00 pm May 13 Thu, 2:00 pm May 14 Fri, 2:00 pm May 15 Sat, 2:00 pm May 16 Sun, 2:00 pm May 17 Mon, 2:00 pm May 18 Tue, 2:00 pm May 19 Wed, 2:00 pm May 20 Thu, 2:00 pm May 21 Fri, 2:00 pm May 22 Sat, 2:00 pm May 23 Sun, 2:00 pm May 24 Mon, 2:00 pm May 25 Tue, 2:00 pm May 26 Wed, 2:00 pm May 27 Thu, 2:00 pm May 28 Fri, 2:00 pm May 29 Sat, 2:00 pm May 30 Sun, 2:00 pm May 31 Mon, 2:00 pm Jun 1 Tue, 2:00 pm Jun 2 Wed, 2:00 pm Jun 3 Thu, 2:00 pm Jun 4 Fri, 2:00 pm Jun 5 Sat, 2:00 pm Jun 6 Sun, 2:00 pm Jun 7 Mon, 2:00 pm Jun 8 Tue, 2:00 pm Jun 9 Wed, 2:00 pm Jun 10 Thu, 2:00 pm Jun 11 Fri, 2:00 pm Jun 12 Sat, 2:00 pm Jun 13 Sun, 2:00 pm Jun 14 Mon, 2:00 pm Jun 15 Tue, 2:00 pm Jun 16 Wed, 2:00 pm Jun 17 Thu, 2:00 pm Jun 18 Fri, 2:00 pm Jun 19 Sat, 2:00 pm Jun 20 Sun, 2:00 pm Jun 21 Mon, 2:00 pm Jun 22 Tue, 2:00 pm Jun 23 Wed, 2:00 pm Jun 24 Thu, 2:00 pm Jun 25 Fri, 2:00 pm Jun 26 Sat, 2:00 pm Jun 27 Sun, 2:00 pm Jun 28 Mon, 2:00 pm Jun 29 Tue, 2:00 pm Jun 30 Wed, 2:00 pm Jul 1 Thu, 2:00 pm Jul 2 Fri, 2:00 pm Jul 3 Sat, 2:00 pm Jul 4 Sun, 2:00 pm Jul 5 Mon, 2:00 pm Jul 6 Tue, 2:00 pm Jul 7 Wed, 2:00 pm Jul 8 Thu, 2:00 pm Jul 9 Fri, 2:00 pm Jul 10 Sat, 2:00 pm Jul 11 Sun, 2:00 pm Jul 12 Mon, 2:00 pm Jul 13 Tue, 2:00 pm Jul 14 Wed, 2:00 pm Jul 15 Thu, 2:00 pm Jul 16 Fri, 2:00 pm Jul 17 Sat, 2:00 pm Jul 18 Sun, 2:00 pm Jul 19 Mon, 2:00 pm Jul 20 Tue, 2:00 pm Jul 21 Wed, 2:00 pm Jul 22 Thu, 2:00 pm Jul 23 Fri, 2:00 pm Jul 24 Sat, 2:00 pm Jul 25 Sun, 2:00 pm Jul 26 Mon, 2:00 pm Jul 27 Tue, 2:00 pm Jul 28 Wed, 2:00 pm Jul 29 Thu, 2:00 pm Jul 30 Fri, 2:00 pm Jul 31 Sat, 2:00 pm Aug 1 Sun, 2:00 pm Aug 2 Mon, 2:00 pm Aug 3 Tue, 2:00 pm Aug 4 Wed, 2:00 pm Aug 5 Thu, 2:00 pm Aug 6 Fri, 2:00 pm Aug 7 Sat, 2:00 pm Aug 8 Sun, 2:00 pm Aug 9 Mon, 2:00 pm Aug 10 Tue, 2:00 pm Aug 11 Wed, 2:00 pm Aug 12 Thu, 2:00 pm Aug 13 Fri, 2:00 pm Aug 14 Sat, 2:00 pm Aug 15 Sun, 2:00 pm Aug 16 Mon, 2:00 pm Aug 17 Tue, 2:00 pm Aug 18 Wed, 2:00 pm Aug 19 Thu, 2:00 pm Aug 20 Fri, 2:00 pm Aug 21 Sat, 2:00 pm Aug 22 Sun, 2:00 pm Aug 23 Mon, 2:00 pm Aug 24 Tue, 2:00 pm Aug 25 Wed, 2:00 pm Aug 26 Thu, 2:00 pm Aug 27 Fri, 2:00 pm Aug 28 Sat, 2:00 pm Aug 29 Sun, 2:00 pm Aug 30 Mon, 2:00 pm Aug 31 Tue, 2:00 pm Sep 1 Wed, 2:00 pm Sep 2 Thu, 2:00 pm Sep 3 Fri, 2:00 pm Sep 4 Sat, 2:00 pm Sep 5 Sun, 2:00 pm Sep 6 Mon, 2:00 pm Sep 7 Tue, 2:00 pm Sep 8 Wed, 2:00 pm Sep 9 Thu, 2:00 pm Sep 10 Fri, 2:00 pm Sep 11 Sat, 2:00 pm Sep 12 Sun, 2:00 pm Sep 13 Mon, 2:00 pm Sep 14 Tue, 2:00 pm Sep 15 Wed, 2:00 pm Sep 16 Thu, 2:00 pm Sep 17 Fri, 2:00 pm Sep 18 Sat, 2:00 pm Sep 19 Sun, 2:00 pm Sep 20 Mon, 2:00 pm Sep 21 Tue, 2:00 pm Sep 22 Wed, 2:00 pm Sep 23 Thu, 2:00 pm Sep 24 Fri, 2:00 pm Sep 25 Sat, 2:00 pm Sep 26 Sun, 2:00 pm Sep 27 Mon, 2:00 pm Sep 28 Tue, 2:00 pm Sep 29 Wed, 2:00 pm Sep 30 Thu, 2:00 pm Oct 1 Fri, 2:00 pm Oct 2 Sat, 2:00 pm Oct 3 Sun, 2:00 pm Oct 4 Mon, 2:00 pm Oct 5 Tue, 2:00 pm Oct 6 Wed, 2:00 pm Oct 7 Thu, 2:00 pm Oct 8 Fri, 2:00 pm Oct 9 Sat, 2:00 pm Oct 10 Sun, 2:00 pm Oct 11 Mon, 2:00 pm Oct 12 Tue, 2:00 pm Oct 13 Wed, 2:00 pm Oct 14 Thu, 2:00 pm Oct 15 Fri, 2:00 pm Oct 16 Sat, 2:00 pm Oct 17 Sun, 2:00 pm Oct 18 Mon, 2:00 pm Oct 19 Tue, 2:00 pm Oct 20 Wed, 2:00 pm Oct 21 Thu, 2:00 pm Oct 22 Fri, 2:00 pm Oct 23 Sat, 2:00 pm Oct 24 Sun, 2:00 pm Oct 25 Mon, 2:00 pm Oct 26 Tue, 2:00 pm Oct 27 Wed, 2:00 pm Oct 28 Thu, 2:00 pm Oct 29 Fri, 2:00 pm Oct 30 Sat, 2:00 pm Oct 31 Sun, 2:00 pm Nov 1 Mon, 2:00 pm Nov 2 Tue, 2:00 pm Nov 3 Wed, 2:00 pm Nov 4 Thu, 2:00 pm Nov 5 Fri, 2:00 pm Nov 6 Sat, 2:00 pm Nov 7 Sun, 2:00 pm Nov 8 Mon, 2:00 pm Nov 9 Tue, 2:00 pm Nov 10 Wed, 2:00 pm Nov 11 Thu, 2:00 pm Nov 12 Fri, 2:00 pm Nov 13 Sat, 2:00 pm Nov 14 Sun, 2:00 pm Nov 15 Mon, 2:00 pm Nov 16 Tue, 2:00 pm Nov 17 Wed, 2:00 pm Nov 18 Thu, 2:00 pm Nov 19 Fri, 2:00 pm Nov 20 Sat, 2:00 pm Nov 21 Sun, 2:00 pm Nov 22 Mon, 2:00 pm Nov 23 Tue, 2:00 pm Nov 24 Wed, 2:00 pm Nov 25 Thu, 2:00 pm Nov 26 Fri, 2:00 pm Nov 27 Sat, 2:00 pm Nov 28 Sun, 2:00 pm Nov 29 Mon, 2:00 pm Nov 30 Tue, 2:00 pm Dec 1 Wed, 2:00 pm Dec 2 Thu, 2:00 pm Dec 3 Fri, 2:00 pm Dec 4 Sat, 2:00 pm Dec 5 Sun, 2:00 pm Dec 6 Mon, 2:00 pm Dec 7 Tue, 2:00 pm Dec 8 Wed, 2:00 pm Dec 9 Thu, 2:00 pm Dec 10 Fri, 2:00 pm Dec 11 Sat, 2:00 pm Dec 12 Sun, 2:00 pm Dec 13 Mon, 2:00 pm Dec 14 Tue, 2:00 pm Dec 15 Wed, 2:00 pm Dec 16 Thu, 2:00 pm Dec 17 Fri, 2:00 pm Dec 18 Sat, 2:00 pm Dec 19 Sun, 2:00 pm Dec 20 Mon, 2:00 pm Dec 21 Tue, 2:00 pm Dec 22 Wed, 2:00 pm Dec 23 Thu, 2:00 pm Dec 24 Fri, 2:00 pm Dec 25 Sat, 2:00 pm Dec 26 Sun, 2:00 pm Dec 27 Mon, 2:00 pm Dec 28 Tue, 2:00 pm Dec 29 Wed, 2:00 pm Dec 30 Thu, 2:00 pm Dec 31 Fri, 2:00 pm Jan 1 Sat, 2:00 pm Jan 2 Sun, 2:00 pm Jan 3 Mon, 2:00 pm Jan 4 Tue, 2:00 pm Jan 5 Wed, 2:00 pm Jan 6 Thu, 2:00 pm Jan 7 Fri, 2:00 pm Jan 8 Sat, 2:00 pm Jan 9 Sun, 2:00 pm Jan 10 Mon, 2:00 pm Jan 11 Tue, 2:00 pm Jan 12 Wed, 2:00 pm Jan 13 Thu, 2:00 pm Jan 14 Fri, 2:00 pm Jan 15 Sat, 2:00 pm Jan 16 Sun, 2:00 pm Jan 17 Mon, 2:00 pm Jan 18 Tue, 2:00 pm Jan 19 Wed, 2:00 pm Jan 20 Thu, 2:00 pm Jan 21 Fri, 2:00 pm Jan 22 Sat, 2:00 pm Jan 23 Sun, 2:00 pm Jan 24 Mon, 2:00 pm Jan 25 Tue, 2:00 pm Jan 26 Wed, 2:00 pm Jan 27 Thu, 2:00 pm Jan 28 Fri, 2:00 pm Jan 29 Sat, 2:00 pm Jan 30 Sun, 2:00 pm Jan 31 Mon, 2:00 pm Feb 1 Tue, 2:00 pm Feb 2 Wed, 2:00 pm Feb 3 Thu, 2:00 pm Feb 4 Fri, 2:00 pm Feb 5 Sat, 2:00 pm Feb 6 Sun, 2:00 pm Feb 7 Mon, 2:00 pm Feb 8 Tue, 2:00 pm Feb 9 Wed, 2:00 pm Feb 10 Thu, 2:00 pm Feb 11 Fri, 2:00 pm Feb 12 Sat, 2:00 pm Feb 13 Sun, 2:00 pm Feb 14 Mon, 2:00 pm Feb 15 Tue, 2:00 pm Feb 16 Wed, 2:00 pm Feb 17 Thu, 2:00 pm Feb 18 Fri, 2:00 pm Feb 19 Sat, 2:00 pm Feb 20 Sun, 2:00 pm Feb 21 Mon, 2:00 pm Feb 22 Tue, 2:00 pm
Monday Feb 22
Tuesday Feb 23
Wednesday Feb 24
Thursday Feb 25
Friday Feb 26
Saturday Feb 27
Sunday Feb 28
Monday Mar 1
Tuesday Mar 2
Wednesday Mar 3
Thursday Mar 4
Friday Mar 5
Saturday Mar 6
Sunday Mar 7
Monday Mar 8
Tuesday Mar 9
Wednesday Mar 10
Thursday Mar 11
Friday Mar 12
Saturday Mar 13
Sunday Mar 14
Monday Mar 15
Tuesday Mar 16
Wednesday Mar 17
Thursday Mar 18
Friday Mar 19
Saturday Mar 20
Sunday Mar 21
Monday Mar 22
Tuesday Mar 23
Wednesday Mar 24
Thursday Mar 25
Friday Mar 26
Saturday Mar 27
Sunday Mar 28
Monday Mar 29
Tuesday Mar 30
Wednesday Mar 31
Thursday Apr 1
Friday Apr 2
Saturday Apr 3
Sunday Apr 4
Monday Apr 5
Tuesday Apr 6
Wednesday Apr 7
Thursday Apr 8
Friday Apr 9
Saturday Apr 10
Sunday Apr 11
Monday Apr 12
Tuesday Apr 13
Wednesday Apr 14
Thursday Apr 15
Friday Apr 16
Saturday Apr 17
Sunday Apr 18
Monday Apr 19
Tuesday Apr 20
Wednesday Apr 21
Thursday Apr 22
Friday Apr 23
Saturday Apr 24
Sunday Apr 25
Monday Apr 26
Tuesday Apr 27
Wednesday Apr 28
Thursday Apr 29
Friday Apr 30
Saturday May 1
Sunday May 2
Monday May 3
Tuesday May 4
Wednesday May 5
Thursday May 6
Friday May 7
Saturday May 8
Sunday May 9
Monday May 10
Tuesday May 11
Wednesday May 12
Thursday May 13
Friday May 14
Saturday May 15
Sunday May 16
Monday May 17
Tuesday May 18
Wednesday May 19
Thursday May 20
Friday May 21
Saturday May 22
Sunday May 23
Monday May 24
Tuesday May 25
Wednesday May 26
Thursday May 27
Friday May 28
Saturday May 29
Sunday May 30
Monday May 31
Tuesday Jun 1
Wednesday Jun 2
Thursday Jun 3
Friday Jun 4
Saturday Jun 5
Sunday Jun 6
Monday Jun 7
Tuesday Jun 8
Wednesday Jun 9
Thursday Jun 10
Friday Jun 11
Saturday Jun 12
Sunday Jun 13
Monday Jun 14
Tuesday Jun 15
Wednesday Jun 16
Thursday Jun 17
Friday Jun 18
Saturday Jun 19
Sunday Jun 20
Monday Jun 21
Tuesday Jun 22
Wednesday Jun 23
Thursday Jun 24
Friday Jun 25
Saturday Jun 26
Sunday Jun 27
Monday Jun 28
Tuesday Jun 29
Wednesday Jun 30
Thursday Jul 1
Friday Jul 2
Saturday Jul 3
Sunday Jul 4
Monday Jul 5
Tuesday Jul 6
Wednesday Jul 7
Thursday Jul 8
Friday Jul 9
Saturday Jul 10
Sunday Jul 11
Monday Jul 12
Tuesday Jul 13
Wednesday Jul 14
Thursday Jul 15
Friday Jul 16
Saturday Jul 17
Sunday Jul 18
Monday Jul 19
Tuesday Jul 20
Wednesday Jul 21
Thursday Jul 22
Friday Jul 23
Saturday Jul 24
Sunday Jul 25
Monday Jul 26
Tuesday Jul 27
Wednesday Jul 28
Thursday Jul 29
Friday Jul 30
Saturday Jul 31
Sunday Aug 1
Monday Aug 2
Tuesday Aug 3
Wednesday Aug 4
Thursday Aug 5
Friday Aug 6
Saturday Aug 7
Sunday Aug 8
Monday Aug 9
Tuesday Aug 10
Wednesday Aug 11
Thursday Aug 12
Friday Aug 13
Saturday Aug 14
Sunday Aug 15
Monday Aug 16
Tuesday Aug 17
Wednesday Aug 18
Thursday Aug 19
Friday Aug 20
Saturday Aug 21
Sunday Aug 22
Monday Aug 23
Tuesday Aug 24
Wednesday Aug 25
Thursday Aug 26
Friday Aug 27
Saturday Aug 28
Sunday Aug 29
Monday Aug 30
Tuesday Aug 31
Wednesday Sep 1
Thursday Sep 2
Friday Sep 3
Saturday Sep 4
Sunday Sep 5
Monday Sep 6
Tuesday Sep 7
Wednesday Sep 8
Thursday Sep 9
Friday Sep 10
Saturday Sep 11
Sunday Sep 12
Monday Sep 13
Tuesday Sep 14
Wednesday Sep 15
Thursday Sep 16
Friday Sep 17
Saturday Sep 18
Sunday Sep 19
Monday Sep 20
Tuesday Sep 21
Wednesday Sep 22
Thursday Sep 23
Friday Sep 24
Saturday Sep 25
Sunday Sep 26
Monday Sep 27
Tuesday Sep 28
Wednesday Sep 29
Thursday Sep 30
Friday Oct 1
Saturday Oct 2
Sunday Oct 3
Monday Oct 4
Tuesday Oct 5
Wednesday Oct 6
Thursday Oct 7
Friday Oct 8
Saturday Oct 9
Sunday Oct 10
Monday Oct 11
Tuesday Oct 12
Wednesday Oct 13
Thursday Oct 14
Friday Oct 15
Saturday Oct 16
Sunday Oct 17
Monday Oct 18
Tuesday Oct 19
Wednesday Oct 20
Thursday Oct 21
Friday Oct 22
Saturday Oct 23
Sunday Oct 24
Monday Oct 25
Tuesday Oct 26
Wednesday Oct 27
Thursday Oct 28
Friday Oct 29
Saturday Oct 30
Sunday Oct 31
Monday Nov 1
Tuesday Nov 2
Wednesday Nov 3
Thursday Nov 4
Friday Nov 5
Saturday Nov 6
Sunday Nov 7
Monday Nov 8
Tuesday Nov 9
Wednesday Nov 10
Thursday Nov 11
Friday Nov 12
Saturday Nov 13
Sunday Nov 14
Monday Nov 15
Tuesday Nov 16
Wednesday Nov 17
Thursday Nov 18
Friday Nov 19
Saturday Nov 20
Sunday Nov 21
Monday Nov 22
Tuesday Nov 23
Wednesday Nov 24
Thursday Nov 25
Friday Nov 26
Saturday Nov 27
Sunday Nov 28
Monday Nov 29
Tuesday Nov 30
Wednesday Dec 1
Thursday Dec 2
Friday Dec 3
Saturday Dec 4
Sunday Dec 5
Monday Dec 6
Tuesday Dec 7
Wednesday Dec 8
Thursday Dec 9
Friday Dec 10
Saturday Dec 11
Sunday Dec 12
Monday Dec 13
Tuesday Dec 14
Wednesday Dec 15
Thursday Dec 16
Friday Dec 17
Saturday Dec 18
Sunday Dec 19
Monday Dec 20
Tuesday Dec 21
Wednesday Dec 22
Thursday Dec 23
Friday Dec 24
Saturday Dec 25
Sunday Dec 26
Monday Dec 27
Tuesday Dec 28
Wednesday Dec 29
Thursday Dec 30
Friday Dec 31
Saturday Jan 1
Sunday Jan 2
Monday Jan 3
Tuesday Jan 4
Wednesday Jan 5
Thursday Jan 6
Friday Jan 7
Saturday Jan 8
Sunday Jan 9
Monday Jan 10
Tuesday Jan 11
Wednesday Jan 12
Thursday Jan 13
Friday Jan 14
Saturday Jan 15
Sunday Jan 16
Monday Jan 17
Tuesday Jan 18
Wednesday Jan 19
Thursday Jan 20
Friday Jan 21
Saturday Jan 22
Sunday Jan 23
Monday Jan 24
Tuesday Jan 25
Wednesday Jan 26
Thursday Jan 27
Friday Jan 28
Saturday Jan 29
Sunday Jan 30
Monday Jan 31
Tuesday Feb 1
Wednesday Feb 2
Thursday Feb 3
Friday Feb 4
Saturday Feb 5
Sunday Feb 6
Monday Feb 7
Tuesday Feb 8
Wednesday Feb 9
Thursday Feb 10
Friday Feb 11
Saturday Feb 12
Sunday Feb 13
Monday Feb 14
Tuesday Feb 15
Wednesday Feb 16
Thursday Feb 17
Friday Feb 18
Saturday Feb 19
Sunday Feb 20
Monday Feb 21
Tuesday Feb 22
Wednesday Feb 23
Thursday Feb 24
Friday Feb 25
Saturday Feb 26
Sunday Feb 27
About

Every show we’ve announced will be performed for you! Along with our colleague theatres across the country, we’re working with Broadway producers to plan the return of productions to our stages – safely and as soon as possible. We stand by our commitment to bring you the best of Broadway and each of the great shows we promised you. Your support is appreciated and we ask for your continued patience as we forge ahead.

Tickets will be honored for the rescheduled dates and times. There is no need to reprint your tickets. If you need further assistance in order to change your tickets to another performance, please contact Shea’s Box Office at 716-847-0850 or email patronservices@sheas.org. Shea’s Box Office hours for phone and electronic transactions are Monday-Friday from 10:00 AM to 5:00 PM; walk up service has been suspended until further notice. For Ticketmaster purchases, please see here for more information.

Please be aware we are experiencing a significant number of inquiries and we appreciate your patience. Calls and emails will be returned in the order they are received.

 

Get Updates

By becoming a Shea’s Season Subscriber, you not only ensure your tickets to the hottest Broadway ticket in town, but you receive many benefits; including but not limited to early access to additional seats, firsthand knowledge of upcoming shows, upgrades and more. Become a Season Subscriber today and become part of our legacy.

Get Updates From Shea's

Shea's Bistro & Bar

Shea’s Bistro & Bar offers full dinner and lunch service during all Shea’s Buffalo Broadway performances. Enjoy a prix-fixe dinner and show-themed cocktails to make your evening complete. New menus are crafted for each performance using seasonal ingredients. Reservations are strongly recommended and can be made by clicking on the link below:

Learn More

Group Tickets Available!

Have 10+ people coming to a show at Shea's? You may qualify for group seating! Get together with your school, organization, family! Groups may also enjoy in-house dining for the Broadway shows with Shea's Bistro & Bar. Luxury BOX SEATS also available for select shows. Click the link below to apply, or for more information.

Learn More

Your Name in Lights

Enhance your theatre experience at Shea’s with the ultimate welcome message on Shea’s Main Street Marquee! You choose the performance and it will be on rotation starting 2 hours before and ending 1 hour after the show! A once-in-a-lifetime photo opportunity that you can share with family and friends, use on social media or turn into a holiday card! The possibilities are endless.

Learn More